P T O P P

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody 2003 - 2019

Co właściwie robimy?

Głównymi celami naszego stowarzyszenia to:
    * Ochrona najcenniejszych przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt oraz ich otulin.
    * Renaturalizacja (przywracanie) cennych przyrodniczo terenów.
    * Poznawanie stanu i śledzenie fauny i flory oraz zachodzących tam zmian.
    * Popularyzowanie wiedzy o rodzimej przyrodzie i możliwościach jej czynnej ochrony poprzez edukację ekologiczną.

O nas, dane adresowe, projekty, filmy
Next

Instytut Teledetekcji

Pracownia Zobrazowań Satelitarnych

Zgodnie z krajowym prawodawstwem, wybrane podmioty mogą powoływać instytuty badawcze. Nasze stowarzyszenie, wypełniając szereg postanowień ustawy, powołało Instytut Teledetekcji. Nadzór nad Instytutem ma nasze stowarzyszenie oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mapy satelitarne Puszczy Białowieskiej, instytut   

z małych projektów

aktualne realizujemy projekt dla miasta Hajnówki w ramach Programu Regrantingowego "Dbamy o drzewa 3 - inicjatywy społeczne". Naszym zadaniem będzie zwiększenie bioróżnorodności naszych skwerów i parków poprzez regulacje koszeń trawników, wzbogacenie ich w rodzime kwiaty. Inowacją będzie "sadzenie grzybów" przy udziale dzieci. Opis projektu tutaj

Niżej prezentujemy dziki trawnik koszony latem przy ul. Białowieskiej, koło stacji paliw "Lotos"
z dnia 25 lipca i "uprządkowany" w dniu 28 lipca 2019 r. a także 21 września (klik na fotkę - powiększenie i opis)